Za spletno rezervacijo predmetov potrebujete uporabniški račun.


Create user account for online reservations.

 

Vse predmete si lahko izposodite s članstvom ali brez. Brez članstva ob vsaki izposoji pokrijete izposojnino, medtem ko z veljavnim članstvom nimate stroškov s posameznimi izposojami.

 

All items can be rented with or without membership. Without a membership, you cover the rental fee for each item, while with a membership you have no costs with individual rentals.

ČLANARINA
redna: 20€/leto
študenti/upokojenci: 10€/leto
brezposelni: 5€/leto

MEMBERSHIP FEE
regular: 20€/year
students/seniors: 10€/year
unemployed: 5€/year