drobilec ledu / ice crusher In Stock Now

Ice Crusher - proizvaja idealno zdrobljen led, odstranljiv pregleden ledeni zabojnik, vključno z lopato za led.

Ice Crusher - produces ideal crushed ice, removable transparent ice container including ice shovel.

Cena za člane 0€ / cena enkratne izposoje 2€

Price for members 0€ / price for non-members 2€