hodulja / rolling walker In Stock Now

valjar za stabilno mobilnost

rolling walker for stable mobility

Cena za člane 0€ / cena enkratne izposoje 5€

Price for members 0€ / price for non-members 5€

kavcija: 30€
refundable deposit: 30€