video projektor / video projector Na voljo

Cena za člane 0€ / cena enkratne izposoje 5€

Price for members 0€ / price for non-members 5€

Uporabnina 1€/dan
User fee 1€/day

Kavcija: 30€
Refundable deposit: 30€