košara za piknik / picnic basket In Stock Now

Piknik košara vključuje, kosi, bučke, skodelice in plošče

Picnic basket includes, cutleries, flask, cups and plates

Cena za člane 0€ / cena enkratne izposoje 2€

Price for members 0€ / price for non-members 2€