Piknik izumi / Picnic Inventions In Stock Now

OPOZORILO: obvezna rezervacija, prevzem na skupnostnem prostoru Teren.

WARNING: obligatory reservation, pick up location at Teren.

Piknik izumi so serija premičnih izumov za pripravo indijskih kruhkov čapatov, ki so enostavni za pripravo, kadar moramo nahraniti večje število oseb. Izumi so v celoti narejeni iz recikliranih materialov, dopolnjujejo pa jih zavrženi a še vedno uporabni predmeti, najdeni v zbirnem centru Snage.

Piknik izumi naslavljajo predelovanje in uživanje hrane, ki poleg zadovljevanja osnovne človekove potrebe že od nekdaj tudi povezuje in združuje ljudi. Zato izum za peko čapatov in izum za pripravo testa kot enakovredni element dopolnjuje tudi izum za pogostitev.

katalog in navodila za uporabo

Picnic Inventions are a series of mobile inventions for preparing Indian chapati bread, a simple snack and convenient when one has to feed a large number of people. Inventions are made only out of recycled materials, while complemented with discarded and still usable objects found in Snaga waste collection centre.

Picnic Inventions address food processing and consumption that besides satisfying a basic human need also connects and brings people together. That's why invention for chapati making and invention for dough preparation are complemented by invention for a feast with benches and tables.